kop
| Home | Fotografische vormgeving | Tekeningen | Digigrafiek | Objecten | Boeken | Contact | Exposities | Additioneel | Info |

9 januari t/m 20 februari 2014 | CQ Centrum voor de kunsten, Kapelstraat 121 in Emmen


Groninger Kunstkring de Ploeg exposeert
Silvia Benniks, Relnier van den Berg, Hans Busman, Willem Corsius, Harrlët Geertjes, Annelles Gommer, Toos Hagenaars,
Lydla Jonkman, Petra Koen, Bé Kracht, Relna Rozema, Mary Velthoen, Aly van der Wal, Janny van der Woude.

Deze tentoonstelling start in november bij CQ in Coevorden. Vervolgens reist ze in januari 2014 naar de exposltleruimte van CQ in Emmen.
De ofliclële opening van deze dubbele tentoonstelling vlndt centraal plaats in Coevorden op vrijdag 8 november 2013 om 17.00uur.
De expositie wordt geopend door Ruud Pols. tentoonstellingsorganisator bij CQ Centrum voor de Kunsten.
Coevorden
Expostieperiode vrijdag 8 november t/m vrijdag 20 december 2013.
Locatie CQ Centrum voor de kunsten, KasteeI 3, 7741 GC Coevorden
Emmen
Expos~iepefiodedonderdag 9 januari t/m donderdag 20 februari 2014.
Locatie CQ Centrum voor de kunsten, Kapelstraat 121, 7811 XZ Emmen